Plan dnia

Ramowy plan dnia:

7.00 - 8.30     – ZABAWY PORANNE
8.30 - 9.00     – PORANNA GIMNASTYKA
9.00 - 9.30     – ŚNIADANIE
9.30 - 10.30    – ZAJĘCIA PROGRAMOWE
10.30 - 11.00 – II ŚNIADANIE
11.00 - 12.00 – ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
12.00 - 12.30 – OBIAD
12.30 - 13.00 – ODPOCZYNEK
13.00 - 14.00 – ZABAWY SWOBODNE
14.00 - 14.15 – DESER
14.15 - 15.00 – ZAJĘCIA SPORTOWE
15.00 - 15.30 – PODWIECZOREK
15.30 - 17.00 – GRY I ZABAWY POPOŁUDNIOWE