Opłaty

Opłaty obowiązujące w grupie żłobkowej:
  • wpisowe – 400 zł - uiszczane przy zapisywaniu dziecka do grupy żłobkowej
  • ubezpieczenie – płatne raz w roku (kwota określana przez ubezpieczyciela),
  • czesne – 1120 zł - płatne raz w miesiącu do 5-go dnia każdego miesiąca (rodzice pomniejszają wpłatę o dotację z Gminy Lublin w kwocie 400 zł, oraz wsparcie z Programu Maluch w kwocie 100 zł)
  • wyprawka – 2 razy w roku, kwota ustalana na początku roku
  • wyżywienie – 13 zł/dzień - stawka obejmuje 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie, deser)  i jest płatna z góry za cały miesiąc; w przypadku nieobecności dziecka możliwy zwrot dziennej kwoty (wymagane wcześniejsze zgłoszenie nieobecności dziecka).