Rekrutacja

W roku szkolnym 2018-2019 zapraszamy dzieci do grupy żłobkowej liczącej do 17 dzieci, pod opieką czterech opiekunek.

Etapy rekrutacji:

I etap - spotkanie obojga rodziców z przedstawicielami przedszkola (przedstawienie informacji o grupach żłobkowych, poznanie oczekiwań rodziców i potrzeb dziecka, ustalenie warunków współpracy)

II etap - przesłanie drogą mailową na adres: przedszkole@skrzydla.lublin.pl karty zgłoszenia dzieckakarty zgłoszenia dziecka

III etap - decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
pod numerem telefonu:
531 098 042