Wychowanie

W codziennej pracy i kontaktach z dziećmi pracownicy Niepublicznego Przedszkola „Skrzydła” kierują się zasadami opartymi na programie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców wzmacniającymi relację opartą na szacunku i dialogu.

 

 

Do najistotniejszych z nich należą:
  • okazywanie akceptacji i szacunku dla dziecka (zrozumienie dla jego uczuć i potrzeb, akceptację dla trudności i ograniczeń, dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka, obdarzanie zaufaniem),
  • stawianie dziecku granic, przekazywanie norm i wymagań (wdrażanie norm i zasad funkcjonujących w przedszkolu i społeczeństwie, pozwalanie na poniesienie konsekwencji zachowań przez dziecko, egzekwowanie wymagań na terenie przedszkola),
  • wspieranie samodzielności dziecka, zachęcanie do współpracy,
  • unikanie ocen dziecka jako osoby, nieużywanie siły i przemocy jako kary.

 

Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców, którzy są odpowiedzialni za rozwój dziecka. Współpracują oni z przedszkolem na rzecz dobra dziecka, tworząc jednolity system oddziaływań wychowawczych, oparty na wzajemnym porozumieniu i szacunku.