Zabawa

Zabawa jest podstawową i naturalną aktywnością dzieci w wieku przedszkolnym. Odgrywa ona decydującą rolę w ich rozwoju: pobudza do działania, pozwala odkrywać świat, angażuje różne zmysły i sfery aktywności dziecka, rozwija kreatywną i otwartą postawę wobec ludzi i otaczającej rzeczywistości. Zabawa pozwala dziecku w bezpiecznej atmosferze próbować swoich sił i nabytych umiejętności, aby zdobyć doświadczenia potrzebne do realizacji późniejszych zadań.
W codziennej organizacji planu dnia stwarzamy wiele okazji, w których dzieci mają możliwość zaspokojenia potrzeby zabawy m.in. poprzez:

 • codzienne zabawy swobodne,
 • zabawy inicjowane przez nauczyciela,
 • zabawy manipulacyjne,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy tematyczne,
 • zabawy w odgrywanie ról,
 • zabawy dydaktyczne
 • zabawy badawcze
 • zabawy twórcze
 • zabawy integracyjne
 • zabawy ruchowe,
 • plastyczne i muzyczne.