Zajęcia

Dbając o wszechstronny rozwój przedszkolaków, oferujemy szeroki zakres zajęć edukacyjnych i sportowych:

JĘZYK ANGIELSKI
W atmosferze zabawy, dzieci rozwijają naturalne predyspozycje językowe, wspomagają rozwój kompetencji komunikacyjnych . Zajęcia mają na celu oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego (słuchanie), a także zachęcanie do mówienia w tym języku poprzez powtarzanie słów, wierszyków, piosenek i odgrywanie prostych scenek komunikacyjnych.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE
Zajęcia mają na celu usprawnianie narządów mowy, rozwijanie słuchu fonematycznego, ustalenie prawidłowego toru oddechowego oraz rozwijanie pamięci poprzez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne prowadzone w formie zabawowej.

ZABAWY PSYCHOPROFILAKTYCZNE
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez przedstawienie ciekawych opowiadać o przyjaznych bohaterach i ich emocjach oraz odgrywanie różnego rodzaju scenek dzieci mają możliwość nabierać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. kiedy ktoś mnie krzywdzi, gdy jest mi smutno). Zajęcia poświęcone są także nabywaniu umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów z otoczeniem (np. jak zdobyć przyjaciela).

SPOTKANIA Z BIBLIĄ
Poprzez piosenki i opowiadania biblijne dostosowane do wieku dziecka, przedszkolaki mają możliwość poznawania otaczającego świata w aspekcie wiary, modlitwy i liturgii słowa. Zajęcia pozwalają otworzyć się na miłość Boga. Mają również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej.

GIMNASTYKA PORANNA
Codzienne zajęcia ruchowe przed śniadaniem, mające na celu utrzymanie organizmu dziecka w dobrej kondycji fizycznej. Poprzez ciekawe i zróżnicowane zabawy ruchowe, przedszkolaki przygotowują ciało do całodziennej aktywności. Dzieci mają tutaj także okazję zaprezentowania swoich umiejętności i pomysłów na ćwiczenia gimnastyczne.

DZIECIĘCA LEKKOATLETYKA I ZABAWY Z PIŁKĄ
Zajęcia ukierunkowane są na rozwój wszechstronny, a głównym zadaniem specjalnie dobranych ćwiczeń jest wyrównywanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej przedszkolaków. Dzieci uczą się podstawowych elementów ćwiczeń lekkoatletycznych. Są to zajęcia rozwijające ważne kompetencje ruchowych: siłę, gibkość, zręczność, nie pomijając koordynacji ruchowej, wytrwałości i determinacji w dążeniu do celu. Lekkoatletyka stanowi ważny element szkolenia w każdej dziedzinie sportu, świetnie do nich  przygotowuje, jest uniwersalna, eliminuje jednocześnie i zapobiega wadom postawy i zaburzeń rozwojowych. Zabawy z piłką zawierają wiele elementów wspierających rozwój zarówno ruchowy, jak i psychiczny dzieci: ćwiczenie kolorów, liczenia, współpracy w grupie, elementy gier zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna i koszykówka.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej obejmują profilaktykę występowania wad postawy u dzieci. Poprzez ciekawe zabawy z użyciem różnorodnych i atrakcyjnych przyborów dzieci uczą się podstawowych nawyków ruchowych, wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała, poznają swoje ciało i jego możliwości.

RYTMIKA
Na zajęciach dzieci mają możliwość przeniesienia się do cudownego świata muzyki. Wykorzystując swoje naturalne zdolności dzieci śpiewają, słuchają, muzykują. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu i kształcenie głosu. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala dzieciom lepiej koordynować ruchy poszczególnych części swojego ciała. Zdobywają one dodatkowo wiele nowych umiejętności ruchowych, od łatwych do skomplikowanych.

ZAJĘCIA TANECZNE
Na zajęciach tanecznych dzieci poznają podstawowe kroki i figury tańców ludowych, towarzyskich i współczesnych. Dzieci uczą się poczucia rytmu i dostosowania ruchów ciała do słyszanej muzyki. Mają okazję współpracować w parach i zespołach. Zaangażowanie prowadzących oraz metody pracy dostosowane do wieku dzieci zapewniają fantastyczną zabawę.

ZAJĘCIA TEATRALNE
Głównym celem zajęć jest nabywanie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności aktorskich,  nauka mimiki oraz  wyrażania uczuć i emocji. Praca w zespole, nauka tekstu, poznawanie nowych utworów, śpiew i inne elementy bardzo rozwijają warsztat  i są bardzo istotnym elementem rozwoju małych aktorów.

ZAJĘCIA CYRKOWE

Sprawność, koncentracja, zwinność, oraz dobra zabawa to tylko niektóre z cech jakie niosą ze sobą zajęcia cyrkowe. Ćwiczenia oferowane na tych zajęciach nie tylko rozwijają ale i bawią.