Zdrowie

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że „zdrowie” to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Nawiązując do tej definicji, Niepubliczne Przedszkole „Skrzydła” pokazuje dzieciom wartość zdrowia, jako potencjału, którym dysponują, kształtuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie oraz odpowiednie postawy i nawyki, a tym samym promuje nabywanie umiejętności dbania o zdrowie w trzech sferach:

 

Sfera psychiczna:

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami własnymi i innych osób,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Sfera społeczna:

 • kształtowanie umiejętności funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i norm społecznych,
 • nabywanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

Sfera fizyczna:

 • wzmacnianie kondycji fizycznej poprzez systematyczną aktywność ruchową,
 • kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych z racjonalnym odżywianiem i prawidłowymi nawykami żywieniowymi,
 • dbanie o higienę osobistą i higienę otoczenia.

 

Naturalną i podstawową aktywnością dziecka w wieku przedszkolnym jest aktywność fizyczna. Nauka i wychowanie przez sport to przede wszystkim radość płynąca z aktywnego spędzania czasu, ale także nauka przestrzegania zasad, uczciwości, szacunku do innych i współdziałania w grupie. Ruch rozumiemy jako aktywność zapewniającą nie tylko zdrowie fizyczne (kształtuje odporność organizmu na choroby, usprawnia drogi oddechowe i poprawia krążenie krwi), ale i psychiczne (sposób na odreagowanie trudnych uczuć i radzenie sobie ze stresem). Poprzez nabywanie nowych umiejętności ruchowych dziecko kształtuje pozytywny obraz samego siebie. Uczestnictwo w ciekawych zajęciach i zabawach ruchowych jest alternatywą dla spędzania czasu przed telewizorem czy komputerem.
W zakresie aktywności fizycznej w przedszkolu realizujemy:
 • szeroki program zajęć ruchowych, mi.in.: codzienna gimnastyka poranna, codzienne zabawy na świeżym powietrzu,
 • rytmika, taniec, zabawy z piłką, dziecięca lekkoatletyka, warsztaty cyrkowe
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci, m.in.: basen, ścianka wspinaczkowa, warsztaty jeździeckie,
 • wydarzenia, m.in.: rodzinne pikniki sportowe, udział w przedszkolnych zawodach sportowych, wyjazdy plenerowe (stadnina koni, spacery turystyczne).

 

Przewidujemy możliwość indywidualnego prowadzenia dzieci przez instruktorów sportowych w sytuacji ujawnienia się u dzieci talentów sportowych po uzyskania zgody dziecka i rodziców.