o Przedszkolu „Skrzydła”

Naszą misją jest stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły bezpiecznie i radośnie odkrywać siebie i otaczający ich świat.
Chcemy, aby poprzez zabawę i aktywność fizyczną nabywały wiedzę i umiejętności o otaczającym je świecie.
Naszym celem jest stworzenie dziecku takich warunków do rozwoju, aby z odwagą podejmowało czekające je w przyszłości wyzwania społeczne i edukacyjne.
Wspieramy rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

W naszym przedszkolu chcemy tworzyć przemyślaną ścieżkę rozwojowo-edukacyjną dzieci (opierając się na wypracowanym już programie wychowawczym i edukacyjnym Niepublicznej Szkoły Skrzydła), wykorzystującą najbardziej naturalne elementy rozwoju dziecka w tym okresie jakimi są zabawa, aktywność fizyczna i ogromy potencjał poznawczy. Jednocześnie kładziemy nacisk na promowanie zdrowia dzieci w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zdrowego i pełnowartościowego odżywiania.
Pamiętamy także o dobrych cechach i nawykach naszych dzieci, nad którymi będziemy systematycznie pracować oraz o wartościach chrześcijańskich, które będziemy przekazywać m.in.poprzez Spotkania z Biblią.

Zapewniamy dzieciom codzienną, ukierunkowaną aktywność fizyczną organizując dla nich wyjątkowe zajęcia sportowe. Codziennie staramy się być na świeżym powietrzu, wykorzystując ogrodzony i bezpieczny plac zabaw, znajdujący się przy przedszkolu oraz bliskość wąwozu Rury z bogatą infrastrukturą ruchowo-rekreacyjną.

Rodzicom chcemy zapewnić pełną i systematyczną informację na temat dziecka poprzez spotkania indywidualne z wychowawcami grup oraz innymi specjalistami pracującymi w przedszkolu.

Będziemy również organizować spotkania informacyjne i warsztatowe dla rodziców z różnorodnych tematów.
Proponujemy także udział w licznych spotkaniach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych w naszym przedszkolu zapewniając tym samym dobrą współpracę, wymianę doświadczeń i wzajemnie wspieranie się rodzin, którym zależy aby to przedszkole było kontynuacją tego, czego dzieci uczą się w domu.